Forside

Forside

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde
I Svendborg Musikråd
Torsdag d. 18 maj kl. 17
Bibliotekets Mødelokale, Svinget 1.


I henhold til r
epræsentantskabsmødet,
indkaldes til valg af medlemmer. Se mere her.


DAGSORDEN

1: Valg af dirigent
2: Valg af medlemmer. 
3: Valg af revisorer
4: Eventuelt

Der efter vil Musikrådet holde et ordinært møde med konstituering og behandling af ansøgninger.

Adgangsberettigede til Repræsentantskabsmødet er:
Foreninger og organisationer der er hjemmehørende i Svendborg Kommune og har tilknytning til musiklivet i Svendborg Kommune samt enkeltpersoner, bosat i Svendborg Kommune.


Repræsentantskabsmøde 2017

I Svendborg Musikråd

Onsdag d. 19 april kl. 17

Harmonien Møllergade 36

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent

2: Musikrådets beretning

3: Fremlæggelse af regnskab

4: Indkomne forslag.
Det nuværende musikråds medlemmer anbefaler, at man ikke arbejder videre under den nuværende samarbejdsaftale.

Der foreslås, at der oprettes et musikudvalg med inspiration fra Odense Musikudvalg. Se mere på deres webside.  5: Valg af medlemmer.
Hvis der er flertal blandt de forsamlede, for at musikrådet fortsætter, indkaldes der til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med valg.

6: Eventuelt


Adgangsberettigede til Repræsentantskabsmødet er:

Foreninger og organisationer der er hjemmehørende i Svendborg Kommune og har tilknytning til musiklivet i Svendborg Kommune samt enkeltpersoner, bosat i Svendborg Kommune.Statens Kunstfond er på udkig efter nytænkende koncertformer og nye kunstneriske udtryk, der kan danne rammer om publikums musikoplevelser. Ansøgningsfristen er mandag den 1. maj. Se mere her.I øjeblikket sker der en stor tilflytning af yngre musikere til Svendborg.
Vores unge medlem, Rasmus Fribo ser en meget klar tendens i øjeblikket, hvor Svendborg har potentialet til at blive måske landets stærkeste musikby efter København.
Der er gang i en meget vigtig og positiv udvikling, hvor Svendborgs omdømme som en fantastisk musikby resulterer i såvel konkret bosætning som en enorm brandingeffekt hos en stærkt meningsdannende kreds af kendte og etablerede musikere.

Der er et kæmpe brandingpotentiale, som fordrer, at kommunen anerkender værdien og arbejder strategisk og konstruktivt med for at få maksimal effekt. 
Præcis som Odense har omfavnet den lokale robotteknologi og sammen med robotvirksomhederne skabt et af verdens tre store centre for robotics.
Men det kræver, at kommunen forstår, at det ikke "bare" er musik og indser potentialet for tiltrækning af virksomheder såvel som nye beboere i denne tendens. Hvad var der sket med robotics i Odense, hvis byen havde vendt sit dovne øje til? I hvert fald ikke det eventyr, der er i gang nu! 

"Hesten blev trænet til at spise mindre og mindre, indtil den ikke behøvede mere foder. 
Desværre døde den". 

Stadsensemblet er blevet sparet væk. Der spares 100.000. 

Musikrådet har fået besked om 
a) at vi alligevel ikke er sparet væk,
b) at vi alligevel godt må lave andre egne initiativer end skolekoncerterne ”Slå ørerne ud”
c) at vi alligevel godt må sende ansøgninger større end 12.500kr videre til EBK udvalget

MEN kulturudvalget (EBK) har til gengæld øremærket vores tilskud på 185.000. 
Max. 15.000 må bruges til administration. Vi må ikke bruge penge på honorering trods en årelang praksis, og vi er en selvstændig organisation.

Vi har ikke fået yderligere forklaring. Gælder det også den symbolske honorering på 3.250kr, de to arrangører af skolekoncerterne ”Slå ørerne ud” får 
for at arrangere 10 skolekoncerter ?

Musikrådet føler, at dets store arbejde ikke bliver værdsat eller taget seriøst og overvejer fremtiden ved det næste repræsentantskabsmøde i april. Se referatet fra 1.december 2016.

Se det et slideshow, der viser Svendborgs Spillesteder. 


En af Musikrådets primære opgaver er at yde økonomisk støtte til musikaktiviteter. 
Klik ind på
Tilskud og læs mere om støttemulighederne.


Deadline for ansøgninger til næste musikrådsmøde er 10 dage før næste ordinære møde.

Næste møde kan findes her.Slå Ørene Ud
Svendborg Musikråd gennemfører en række musikalske godbidder for kommunens skoleelever i skolekoncerterne Slå Ørene Ud. Tilbudet er gratis. Læs mere her.Bli’ venner med os på Facebook!Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring Jan Schønemann:
4042 3266

Webmaster: Jan Schønemann


Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er altid 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
TOP >