Forside

Forside

Se musikrådets udspil til EBK udvalget her.

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde
I Svendborg Musikråd
Torsdag d. 18 maj kl. 17
Bibliotekets Mødelokale, Svinget 1.


I henhold til r
epræsentantskabsmødet,
indkaldes til valg af medlemmer. Se mere her.


DAGSORDEN

1: Valg af dirigent
2: Valg af medlemmer. 
3: Valg af revisorer
4: Eventuelt

Der efter vil Musikrådet holde et ordinært møde med konstituering og behandling af ansøgninger.

Adgangsberettigede til Repræsentantskabsmødet er:
Foreninger og organisationer der er hjemmehørende i Svendborg Kommune og har tilknytning til musiklivet i Svendborg Kommune samt enkeltpersoner, bosat i Svendborg Kommune.


Svendborg – musikkens by, også i fremtiden - ideer

For næsten alle er musik en integreret del af hverdagen – om det er radioen, der kører, streamingtjenester på mobilen eller i fysisk form som CD eller vinylplader.

Prøv et øjeblik at forestille dig, at der slet ikke var noget musik! Ikke noget man kunne høre, når man var i dårligt humør og trængte til lidt opmuntring, ingen triste kærlighedsballader at lytte til, når man havde kærestesorg, ingen heroiske orkesterværker, der åbner for indre billeder af fjerne steder og andre tider!

Eller tænk, hvis der aldrig var mulighed for at danse og lade sig føre med af tonerne, rytmerne, dynamikken?

Men alt det musik, vi lytter til, kommer jo et sted fra. Det er skabt af komponister og spillet af musikere, der engang var børn og som skulle lære håndværket.

Og der hvor de fleste musikere bliver tændte på musikken er, fordi de får en stærk oplevelse enten i forbindelse med en live-koncert eller fordi de har adgang til at spille selv.

I det gamle Kina brugte man musikken som parameter for om man levede i gode eller dårlige tider. Var musikken grim og skærende, var det på tide for magthaverne at sætte sig sammen og gøre noget ved det. Var den munter,harmonisk og inkluderende var  fremskridtet og kreativiteten i højsædet.

 

I Svendborg har vi i en del år nu defineret os selv som Musikkens By, og vi har da også et helt ekstraordinært musikliv, byens størrelse taget i betragtning. Det gælder især på arrangementssiden, hvor byen lægger scene til over 750 forskellige koncerter om året – fra en-mandsjobs til halvstore internationale navne.

Det er godt, men også temmelig ensidigt. Det er primært den rytmiske musik, der er så godt repræsenteret, hvorimod det klassiske repertoire primært varetages af Kammermusikforeningen og i sommermånederne koncerter på Broholm.

 

Forslag

Det ville være oplagt at følge succesen med sommeroperaen på Valdemar Slot op med en tilbagevendende barokmusik-festival afholdt på de mange flotte barokherregårde i området f.eks. i den sidste uge i september.

Lad os få internationale barokensembler til at deltage i en 10 dage lang barokmusikfestival kombineret med interessante foredrag om musikkens historie og betydning.

Vi bør også sørge for at stille faciliteter til rådighed så vi mindst en gang i hvert kvartal får Odense Symfoniorkester til Svendborg for at spille en koncert. Borgerforeningen er perfekt til det brug og det ville være oplagt at koordinere med musikskolen, der ved hver koncert lader dygtige elever optræde i Kulturcaféen som ”opvarmning” til koncerten.

Fødekæden til de klassiske orkestre lider i øjeblikket, fordi musikundervisning bliver prioriteret så lavt, både i folkeskolen men også i forhold til de ressourcer musikskolerne har adgang til. Det betyder at kost-prisen for eleverne efterhånden er så skyhøj, at kun børn fra velstillede hjem får mulighed for at modtage højt kvalificeret undervisning.

Man burde lave en juniorklub i forbindelse med musikskolen, hvor børn, der var særlig interesserede i musik havde mulighed for at bruge nogle timer hver dag på samme måde som man i visse klubber vægter idrætten.

 

Rottefældeskoven

Byen har mange forskellige former for koncertvenues, men fælles for dem alle – bortset fra den lille scene på torvet – er, at det fortrinsvis er aftenarr. og at man skal betale for at komme ind. Svendborg burde have meget mere musik i det offentlige rum, og der er masser af muligheder. Mere end noget andet virker live-musik samlende, at opleve en koncert sammen med andre er balsam på den ensomhed, der desværre er så fremherskende i vores samfund. Og der er mange steder, der ville egne sig til åbne koncerter. Den gamle musikpavillon i Rottefældskoven er oplagt – hvorfor lægger den ikke scene til en serie af trad.jazz koncerter hver lørdag eftermiddag i den periode revyen spiller? Det ville være oplagt at sætte  bom for det sidste stykke vej op til afspærriingen, rejse nogle af kommunens paraplypavilloner og sørge for flere bord-og-bænk sæt, så man kunne tage madkurven med og lave en jazz-picnic inden man evt. skulle ind og se forestilling. Evt. kunne man samarbejde med Rottefældens køkken, der kunne bruge området som udeservering.

 

Frederiksøen

Frederiksøens rå og forrygende scenografi er oplagt at bruge til at udvikle nogle åbne venues, der lægger op til eksperimenterende musik – både elektronisk og digitalt. Man kunne arbejde med specielle positioner, hvor musikerne ikke bare sad på en scene, men brugte området til site-specific koncerter, hvor omgivelserne er tænkt ind i kompositionerne/improvisationerne.

 

Christiansminde

Christiansminde er hele kommunens standområde om sommeren. Det har stadig fornemmelsen fra gamle dage af at være byens strandpromenade og udflugtssted. Det er oplagt at flytte kommunens transportable scene ud foran picnichytterne og lave koncerter med familievenlige lokale bands hver søndag eftermiddag henover sommeren – man kunne forestille sig, at hotellet ville være intersesseret i at gå ind i det og evt. tilbyde en særlig børnevenlig picnickurv og måske ville de også give et tilskud til musikken?

 

Baggårdteatret

Flytter Baggårdteatret ind til bymidten skaber det nogle helt nye rammer for f.eks. at lave mere cabaret-orienterede arrangementer, hvor teatret og musikken smelter sammen. Cabaret’en er en spændende mix-form, hvor det ikke kun drejer sig om underholdning, men hvor tema og form har kant og stiller spørgsmål. Det ville være virkelig spændende at trække internationale kunstnere til området med de kompetencer –  og det kunne være med til at uddanne og aktiverer lokale aktører, så Svendborg kom på landkortet også med den udtryksform, der i øjeblikket ligger underdrejet i DK, men som uden tvivl er på vej frem igen.

 

Erhverv og arbejdspladser

I Svendborg har vi en meget stor tilflytning af musikere. De flytter herned, dels fordi byen ligger rimelig centralt i forhold til deres turnévirksomhed i resten af landet, men også fordi der er et frodigt kunstnerisk miljø.

Hvis vi gerne vil holde på dem, kræver det at vi også som område forsøger at tænke deres kompetencer ind i kommunens erhvervsstrategi.

Man kunne forestille sig at kommunen i lighed med det hedengangne Stadsensemble-projekt sørgede for at lave nogle puljer, der kunne søges af lokale musikere, der f.eks. ville lave et længerevarende projekt med børnehavebørn, skoler, ældre mm.

I flere kommuner er man begyndt at udlevere ”Kultur på recept” – dvs. at mennesker med stress, depression mm. kan få adgang til både at opleve kunst og kultur og deltage som aktivt. Det ville være oplagt for kommunen at åbne for den type ”medicin”, som man ved helt videnskabeligt forkorter sygdomsperioden markant – og det ville samtidig give mulighed for at skabe en indtjening for nogle af de mange dygtige musikere, som vi gerne vil holde på i området.


Repræsentantskabsmøde 2017

I Svendborg Musikråd

Onsdag d. 19 april kl. 17

Harmonien Møllergade 36

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent

2: Musikrådets beretning

3: Fremlæggelse af regnskab

4: Indkomne forslag.
Det nuværende musikråds medlemmer anbefaler, at man ikke arbejder videre under den nuværende samarbejdsaftale.

Der foreslås, at der oprettes et musikudvalg med inspiration fra Odense Musikudvalg. Se mere på deres webside.  5: Valg af medlemmer.
Hvis der er flertal blandt de forsamlede, for at musikrådet fortsætter, indkaldes der til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med valg.

6: Eventuelt


Adgangsberettigede til Repræsentantskabsmødet er:

Foreninger og organisationer der er hjemmehørende i Svendborg Kommune og har tilknytning til musiklivet i Svendborg Kommune samt enkeltpersoner, bosat i Svendborg Kommune.Statens Kunstfond er på udkig efter nytænkende koncertformer og nye kunstneriske udtryk, der kan danne rammer om publikums musikoplevelser. Ansøgningsfristen er mandag den 1. maj. Se mere her.I øjeblikket sker der en stor tilflytning af yngre musikere til Svendborg.
Vores unge medlem, Rasmus Fribo ser en meget klar tendens i øjeblikket, hvor Svendborg har potentialet til at blive måske landets stærkeste musikby efter København.
Der er gang i en meget vigtig og positiv udvikling, hvor Svendborgs omdømme som en fantastisk musikby resulterer i såvel konkret bosætning som en enorm brandingeffekt hos en stærkt meningsdannende kreds af kendte og etablerede musikere.

Der er et kæmpe brandingpotentiale, som fordrer, at kommunen anerkender værdien og arbejder strategisk og konstruktivt med for at få maksimal effekt. 
Præcis som Odense har omfavnet den lokale robotteknologi og sammen med robotvirksomhederne skabt et af verdens tre store centre for robotics.
Men det kræver, at kommunen forstår, at det ikke "bare" er musik og indser potentialet for tiltrækning af virksomheder såvel som nye beboere i denne tendens. Hvad var der sket med robotics i Odense, hvis byen havde vendt sit dovne øje til? I hvert fald ikke det eventyr, der er i gang nu! 

"Hesten blev trænet til at spise mindre og mindre, indtil den ikke behøvede mere foder. 
Desværre døde den". 

Stadsensemblet er blevet sparet væk. Der spares 100.000. 

Musikrådet har fået besked om 
a) at vi alligevel ikke er sparet væk,
b) at vi alligevel godt må lave andre egne initiativer end skolekoncerterne ”Slå ørerne ud”
c) at vi alligevel godt må sende ansøgninger større end 12.500kr videre til EBK udvalget

MEN kulturudvalget (EBK) har til gengæld øremærket vores tilskud på 185.000. 
Max. 15.000 må bruges til administration. Vi må ikke bruge penge på honorering trods en årelang praksis, og vi er en selvstændig organisation.

Vi har ikke fået yderligere forklaring. Gælder det også den symbolske honorering på 3.250kr, de to arrangører af skolekoncerterne ”Slå ørerne ud” får 
for at arrangere 10 skolekoncerter ?

Musikrådet føler, at dets store arbejde ikke bliver værdsat eller taget seriøst og overvejer fremtiden ved det næste repræsentantskabsmøde i april. Se referatet fra 1.december 2016.

Se det et slideshow, der viser Svendborgs Spillesteder. 


En af Musikrådets primære opgaver er at yde økonomisk støtte til musikaktiviteter. 
Klik ind på
Tilskud og læs mere om støttemulighederne.


Deadline for ansøgninger til næste musikrådsmøde er 10 dage før næste ordinære møde.

Næste møde kan findes her.Slå Ørene Ud
Svendborg Musikråd gennemfører en række musikalske godbidder for kommunens skoleelever i skolekoncerterne Slå Ørene Ud. Tilbudet er gratis. Læs mere her.Bli’ venner med os på Facebook!Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring Jan Schønemann:
4042 3266

Webmaster: Jan Schønemann


Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er altid 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
TOP >