Svendborg Musikråd - Aktiviteter
Home > Aktiviteter

Aktiviteter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2019:
Udvalget besluttede følgende sammensætning af musikudvalget.
Som formand blev Povl Balslev udpeget.
Udvalget udpeger følgende personer og suppleanter


a. Professionelle udøvere indenfor jazz, blues og folk/folkemusik
Medlem: Rasmus Fribo
Suppleant: Anders Haaber

b. Professionelle udøvere indenfor rock, pop, urban og elektronisk
musik
Medlem: Nanna Schannong
Suppleant: Maja Kvist

c. Professionelle udøvere indenfor klassisk musik herunder
kirkemusikken
Medlem: Povl Balslev
Suppleant: Bjarke Visby

d. Kommunens amatørmusikliv med bredt kendskab til hele
amatørområdet
Medlem: Linne Lauesen
Suppleant: Kim Kjær

e. Kommunens spillesteder
Medlem: Claus Bjerregaard
Suppleant: Anna Rose Larsen

f. Publikum
Medlem: Steen Poulsen
Suppleant: Karen Jahns

g. Det siddende Svendborg Musikråd
Medlem: Inger Allan
Suppleant: Anne Vilain


 
 

Repræsentantskabsmøde Torsdag 7. april kl 17 2016 i Harmonien, Møllergade 36
Hvert år holdes der repræsentantskabsmøde i april. 
 
DAGSORDEN 2016
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse af regnskab
4: I de ulige år er der valg af medlemmer. 
I 2016 mangler vi 1 publikumsrepræsentant, 1 suppleant for denne og 
1 suppleant til Udøvende musikere, så mød op og meld dig ind i Musikrådet !
5: Indkomne forslag.

Forslag til ændring af vedtægternes § 5 fra Inger Allan d. 13.marts 2016
1. Valg til Svendborg Musikråd sker rullende, således at halvdelen af medlemmerne inden for 
kategorierne ”Udøvende musikere/sangere” og ”Fomidlere” er på valg hvert år, mens det 
ene medlem i kategorien ”Publikum” er på valg hvert andet år.
Et medlems valgperiode er på to år. Genvalg kan finde sted.
 
De 2 suppleanter i kategorien ”Udøvende musikere/sangere” vælges på skift hvert andet 
år, mens de 2 andre kategorier kun har én suppleant hver. Disse vælges begge for en 
toårig periode, men forskudt ift. hinanden. Genvalg kan finde sted.
Musikskolens repræsentant er født medlem af rådet og derfor ikke på valg
 
2.  I tilfælde af vakante pladser, som ikke kan udfyldes af suppleanter, mellem to 
repræsentantskabsmøder, kan Svendborg Musikråd supplere sig selv med repræsentanter 
inden for de kategorier, der rummer vakancen.
 
 
6: Eventuelt
 
 
 

Undermenu

Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring til formanden
Steen Poulsen 2033 1116
Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
< TOP >