Svendborg Musikråd - Aktiviteter
Home > Aktiviteter

Aktiviteter

 
 

Repræsentantskabsmøde Torsdag 7. april kl 17 2016 i Harmonien, Møllergade 36
Hvert år holdes der repræsentantskabsmøde i april. 
 
DAGSORDEN 2016
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse af regnskab
4: I de ulige år er der valg af medlemmer. 
I 2016 mangler vi 1 publikumsrepræsentant, 1 suppleant for denne og 
1 suppleant til Udøvende musikere, så mød op og meld dig ind i Musikrådet !
5: Indkomne forslag.

Forslag til ændring af vedtægternes § 5 fra Inger Allan d. 13.marts 2016
1. Valg til Svendborg Musikråd sker rullende, således at halvdelen af medlemmerne inden for 
kategorierne ”Udøvende musikere/sangere” og ”Fomidlere” er på valg hvert år, mens det 
ene medlem i kategorien ”Publikum” er på valg hvert andet år.
Et medlems valgperiode er på to år. Genvalg kan finde sted.
 
De 2 suppleanter i kategorien ”Udøvende musikere/sangere” vælges på skift hvert andet 
år, mens de 2 andre kategorier kun har én suppleant hver. Disse vælges begge for en 
toårig periode, men forskudt ift. hinanden. Genvalg kan finde sted.
Musikskolens repræsentant er født medlem af rådet og derfor ikke på valg
 
2.  I tilfælde af vakante pladser, som ikke kan udfyldes af suppleanter, mellem to 
repræsentantskabsmøder, kan Svendborg Musikråd supplere sig selv med repræsentanter 
inden for de kategorier, der rummer vakancen.
 
 
6: Eventuelt
 
 
 

Undermenu

Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring til formanden
Steen Poulsen 2033 1116
Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
< TOP >