Svendborg Musikråd - Der gives ikke støtte når
Home > Tilskud > Der gives ikke støtte når

Der gives ikke støtte når

• Arrangementet/ting har fundet sted.

• Aktiviteter på anden vis er støttet af Svendborg Kommune.

• Aktiviteter hører under folkeoplysningsloven, f.eks. kurser og workshop (der henvises til kommunens Folkeoplysningsudvalg).

• Indkøb af instrumenter og teknisk udstyr.

• Fremstilling af plakater, fotosessions og anden promoveringsaktivitet.

 Drift, husleje eller lign. f.eks. gentagne, tilbagevendende koncerter. Her henvises til andre kommunale støttemuligheder.

• Dækning af rejseudgifter.

• Man kan som udgangspunkt få støtte en gang indenfor et år.

 En ansøger kan, som udgangspunkt, maximalt opnå 12.500kr samlet i støtte fra Musikrådet indenfor et år.

 Størstedelen af de medvirkende ikke har tilknytning til Svendborg kommune

 Der ydes ikke støtte, hvis egenfinansiering (billetindtægter og anden finansiering) ikke dækker mere end det halve af de samlede udgifter.

 Musikrådet yder sjældent støtte på mere end 1/3 af samlede udgifter til et arrangement.

Musikrådet kan i særlige tilfælde vælge at fravige disse retningslinier.
Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring til formanden
Steen Poulsen 2033 1116
Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
< TOP >