Svendborg Musikråd - Honorarstøtteordningen
Home > Tilskud > Honorarstøtteordningen

Honorarstøtteordningen

Honorarstøtte er populært sagt en ordning, hvor en arrangører søger kommunen (EBK) om tilskud og søger Statens Kunstfond om det samme beløb.

Honorarstøtte gives som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger. Ordningen skal sikre udbredelsen af rytmiske koncerter af høj kvalitet i hele landet. 

Betingelserne er:
at der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
at der er offentlig adgang til koncerterne
at der tages entré
at der ydes professionel tarifmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved de koncerter, der er ansøgt tilskud til (mindst tariffen, som er 1.957,50 kr. i 1. kvartal og 2.002,50 kr. i 2.-4. kvartal 2017) og at dette efterfølgende på forlangende kan dokumenteres overfor udvalget
at der er minimum 50 % lokal (kommunal samt evt. kulturregional) medfinansiering, og denne medfinansiering skal være på minimum 30.000 kr.Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring til formanden
Steen Poulsen 2033 1116
Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
< TOP >