Svendborg Musikråd - Underskudsgaranti
Home > Tilskud > Underskudsgaranti

Underskudsgaranti

1 ste Eksempel:

en arrangør, Arne har lyst til at lave en koncert i Borgerforeningen og laver et budget,
for selvfølgelig skal det kunne løbe rundt:

Budget:

Indtægter:
200 publikummer a 50kr   10.000
Privat sponsor  2.000


Udgifter:
Band 9.000
Leje af sal 3.000

Hurra - det ser ud til at løbe rundt - MEN
Arne  tænker at det KAN jo godt være, der  kommer færre publikummer
f.eks. 100 hvilket ville give et underskud på 5000kr
Eller 0 - underskud 10.000kr

Så Arne søger om en underskudsgaranti på 10.000 .
Musikrådet har på det tidspunkt kun penge til at kunne love en underskudsgaranti på 5.000kr 

Arne synes. han vil satse, så han holder arrangementet.

Der kommer 160 publikummer så entre indtægterne bliver kun 8.000kr 
- i stedet for de 10.000, Arne havde håbet på og budgetteret med.
Arne lægger de 2.000kr ud af egen lomme indtil....

Arne indsender et godkendt regnskab, der viser de 2.000kr i underskud.

Musikrådet udbetaler herefter de 2.000 kr.
 

2 nd. Eksempel:
Som ovenfor, men Bandet er totalt ukendt og koster 12.000kr.

Musikrådet vurderer ikke, det er realistisk og afslår ansøgningen.

3 de eksempel

Budget:

Indtægter:
200 publikummer a 50kr   10.000
Egenfinansiering  2.000


Udgifter:
Band  9.000
Leje af sal  3.000
---
Regnskab:

Indtægter:
100 publikummer a 50kr   5.000
Egenfinansiering  7.000


Udgifter:
Band  9.000
Leje af sal  3.000

Underskud: 5.000kr
MEN - bemærk at Arne øgede Egenfinansieringen til 7.000kr fordi han vandt i Lotto.
Derfor behøver Musikrådet ikke udbetale noget i underskuds-garanti.


Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring til formanden
Steen Poulsen 2033 1116
Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
< TOP >